Fællesrådets FU
Ordinært møde

Tidspunkt: 22/04/2009 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

FU-møde den 22. april 2009 kl. 19.00

Dagsorden

1)Åbent formøde
2)Godkendelse af dagsorden
3)Godkendelse af referat fra mødet den 16. marts
4)Siden sidst
5)Nyt fra udvalgene
6)Økonomi
7)Godkendelse af revideret af handlingsplan udsendes inden mødet
8)Samarbejde på unge-området
9)Stikort fælles med Beder-Malling
10)Fastlæggelse af møderække forslag udsendt inden mødet
11)Åben for tilføjelser
12)Stof til blad og web
13)Evt.

email