Fællesrådets FU
Ordinært møde

Tidspunkt: 27/05/2009 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

FU-møde den 27. maj 2009 kl. 19.00

Dagsorden

1. Åbent formøde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra mødet den 22. april
4. Siden sidst
5. Nyt fra udvalgene
6. Økonomi
7. Kommuneplanen det videre arbejde
8. Ansøgning om den årlige uddeling af forårsløg
9. Åben for tilføjelser
10. Stof til blad og web
11. Evt.

email