Spillemandsmesse
en anderledes gudstjeneste

Tidspunkt: 21/06/2009 11:00
Sted: Mårslet Kirke
Arrangør: Mårslet Kirke

Ved denne gudstjeneste vil der kun blive spillet spillemandsmusik. Prædikant er dr. teol. Ole Davidsen.
Til lejligheden har vi igen sammensat et lokalt orkester bestående af Jørgen Kraglund, klarinet, Preben Ulvskov, harmonika, Anders Nyløkke Jørgensen, bas og Allan Thomsen, violin.
Spillemandsgruppen vil ledsage salmesangen og præge hele gudstjenestens forløb. Desuden vil kirkens kor deltage under ledelse af Pia Labohn, der denne dag helt kan hellige sig kordirektionen.
Lisbeth Frandsen synger solo og vil hjælpe os med salmesangen.
Jens Jørgen Bech er oplæser, og kirken vil være sommerligt pyntet af kirketjener Lis Nissen.
Spillemandsmessen er skrevet af Holger Lissner (tekst) og Ivan Damgaard og Michael Sommer (musik).
Efter gudstjenesten er der frokost med medbragt mad i præstegårdshaven. Menighedsrådet sørger for drikkevarer og en is til børnene.
Alle er velkomne.
Kom gerne allerede kl. 10:30 og få de nye salmer og korsvar indøvet.