Fællesrådets FU
Ordinært møde

Tidspunkt: 24/06/2009 18:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

FU-møde den 24. juni 2009 kl. 19.00

Dagsorden

1 Åbent formøde
2 Godkendelse af dagsorden
3 Sti til Langballe sammen med Natur- og Miljøgruppen
4 Godkendelse af referat fra mødet den 27. maj 2009
5 Siden sidst
- Orientering om foretræde for Teknisk udvalg d. 8. juni 2009 (Kommuneplan)
6 Nyt fra udvalgene
7 Økonomi
8 Åben for tilføjelser
9 Stof til blad og web
10 Evt.

email