Ole Jensen, Underholder
Lokalcenter Kildevang

Tidspunkt: 23/09/2009 14:00
Sted: Lokalcenter Kildevang
Arrangør: Lokalcenter Kildevang

Basseralle med Ole Jensen
Kl. 1400