Fællesrådets FU
Ordinært møde

Tidspunkt: 27/08/2009 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

FU-møde den 27. august 2009 kl. 19.00

Dagsorden

1. Åbent formøde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra mødet i juni
4. Siden sidst
5. Nyt fra udvalgene
6. Økonomi
7. Lokalplanforslag 860 Dagligvarebutik på Mårslet Byvej.
a. Forslaget sendt til behandling i TU. Skal vi have foretræde?
8. Halvvejsstatus af handlingsplan
9. Høring om samarbejde med frivillige
10. Nytårskur 2010 revision af koncept / nedsættelse af udvalg
11. Revision af mødedatoer
a. endelig aftale om ændrede mødedatoer
12. Åben for tilføjelser
13. Stof til blad og web
14. Evt.

email