Fællesrådets FU
Ordinært møde

Tidspunkt: 22/09/2009 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

FU-møde den 22. september 2009 kl. 19.00

Dagsorden

1. Åbent formøde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra mødet den 27. august
4. Siden sidst
5. Nyt fra udvalgene
6. Økonomi
7. Beder-Bering vejen: kommunens debatoplæg
8. Fortsat anvendelse af moderator til indlæg på debatten på maarslet.net
9. Stikort fælles med Beder-Malling
10. Opdatering af gule sider og medlemsregister - ansvarsfordeling
11. Åben for tilføjelser
12. Nyt til blad og web
13. Evt.

email