Fællesrådets FU
Ordinært møde

Tidspunkt: 21/10/2009 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

FU-møde den 21. oktober 2009 kl. 19.00

Dagsorden

1. Åbent formøde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september
4. Siden sidst
5. Nyt fra udvalgene
6. Økonomi
7. Beder-Beringvejen. Vores svar på høring om VVM-undersøgelse
8. Stikort fælles med Beder-Malling
9. Kommunens forslag til Vand vision 2100
10. Naboorientering om dispensation til lokalplan 696
11. Åben for tilføjelser
12. Nyt til blad og web
13. Evt.

link email