Skovtur med guide
i Hørret Skov

Tidspunkt: 24/10/2009 13:00
Sted: Tamu-centret, Oddervej 314
Arrangør: Lokalhist. Forening, Beder-Malling

Skovfoged Leif sodemann guider på en skovtur i Hørret skov. Der kigges både efter spor fra fortiden og de nytilflyttede rådyr, og skovfogeden fortæller desuden om skovens drift.