Fællesrådets FU
Ordinært møde

Tidspunkt: 25/11/2009 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

FU-møde den 25. november 2009 kl. 19.00

Dagsorden

1) Åbent formøde: Debat om Debatten på maarslet.net
2) Godkendelse af dagsorden
3) Har Debatten på maarslet.net en fremtid?
4) Godkendelse af referat fra mødet den 21. oktober
5) Siden sidst
6) Nyt fra udvalgene
7) Økonomi
8) Ansøgning til kommunen om tilskud herunder fastlæggelse af budget
9) Høring om principper for ny kollektiv trafikplan
10) Åben for tilføjelser
11) Nyt til blad og web
12) Evt.

link email