Sidste frist i høring
om Beder-Bering VVM

Tidspunkt: 25/11/2009 9:00
Sted: ...
Arrangør: Trafik og Veje

Som en væsentlig del af plangrundlaget for Beder-Bering-vejen gennemføres en såkaldt VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) af projektet. Her vil der for forskellige alternativer indgå en række analyser af bl.a. naturmæssige, landskabelige, støjmæssige, trafikale og økonomiske konsekvenser.

Første del af VVM-undersøgelsen herunder en offentlig høring gennemføres i efteråret 2009. Der vil også senere være mulighed for at offentligheden kan komme med forslag og bemærkninger til projektet.

Offentlighedsperioden er forlænget til den 25. november
som følge af, at det første borgermød måtte flyttes.

link