Kor underholdning
Lokalcenter Kildevang

Tidspunkt: 11/12/2009 14:00
Sted: Lokalcenter Kildevang
Arrangør: Lokalcenter Kildevang

Peter Petersens kor underholder på Lokalcenter Kildevang
Fredag d. 11-12 kl. 1400