Fællesrådets FU
Ordinært møde

Tidspunkt: 20/01/2010 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

FU-møde den 20. januar 2010 kl. 19.00

Dagsorden
1 Åbent formøde
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2009
4 Siden sidst
5 Nyt fra udvalgene
6 Økonomi
7 Handlingsplanen for 2010
8 Repræsentantskabsmødet 23. februar
9 Evt. aflysning af mødet 17. februar (i uge 7)
10 Åben for tilføjelser
11 Nyt til blad og web
12 Evt.

link email