Repræsentantskabsmøde
i Mårslet Fællesråd

Tidspunkt: 23/02/2010 19:30
Sted: Borgerhuset - Banevej
Arrangør: Mårslet Fællesråd

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Godkendelse af nye medlemsforeninger, jf. vedtægternes §
3, stk. 2.

4. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af 2 stemmetællere.

5. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i det forløbne år.

6. Regnskab:
a) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
b) Fremlæggelse af revideret regnskab for Mårslet Bladet til godkendelse.

7. Godkendelse af budget og fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent.

8. Indkomne forslag, herunder forretningsudvalgets forsla til arbejdsområder i det kommende år.

9. Valg til forretningsudvalget, jf. vedtægternes § 6, stk. 4:
Formand, valg for to år På valg er Keld SchmidtMøller
Kasserer, valg for to år På valg er Lars P. Nielsen FUmedlem, valg for to år På valg er Morten Overgaard
1. suppleant, valg for to år. Vakant

10. Valg af revisor samt revisorsuppleant, jf. vedtægternes § 7, stk. 5:
Revisor, valg for to år. På valg er Flemming Solgaard.
Revisorsuppleant, valg 1 år. På valg er Steen Bille

11. Evt.

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet.
Forretningsudvalget for Mårslet Fællesråd
Mødet er åbent, og enhver der har lyst til at deltage er meget velkommen

link email