Fællesrådets FU
Ordinært møde

Tidspunkt: 17/03/2010 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

FU-møde den 17. marts 2010 kl. 19.00

Dagsorden
1. Åbent formøde
2. Godkendelse af referater (2 stk), FU 20.01.10 og reprensetantskabsmøde 23.02.10
3. Forretningsudvalgets arbejdsform
4. Siden sidst
5. Nyt fra udvalgene
6. Redigering af handlingsplanen udfra input fra representantskabsmødet
7. Kommentarer til ny busplan
8. Økonomi
9.Fastlæggelse af mødedatoer/møderække
10. Nyt stof til blad og web
11. Evt.

link email