Generalforsamling
G/F Bedervej 10-86

Tidspunkt: 24/03/2010 20:00
Sted: Fælleshuset Nymarksvej
Arrangør: G/F Bedervej 10-86

G/F Bedervej 10-86 afholder den årlige generalforsamling.
I år er der indkommet forslag fra et medlem om at indkøbe ekstra legeredskaber til børnene.

link email