Generalforsamling
i Brugsen

Tidspunkt: 14/04/2010 19:30
Sted: Kantinen på skolen
Arrangør: Brugsforeningen

Mårslet og Omegns Brugsforening
Til medlemmerne.

Det meddeles hermed, at foreningen afholder ordinær generalforsamling onsdag den 14. april 2010 kl. 19.30 i kantinen på Mårslet Skole

Dagsorden iht. vedtægterne. Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer for at tilgodese medlemmerne med nye medlemsfordele. Ændringsforslaget udleveres ved tilmelding til generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der være underholdning.

Herefter bydes der - i lighed med tidligere år - afslutningsvis på et let traktement.
Adgangskort udleveres mod forevisning af medlemskort i SuperBrugsen, kasse 1.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest mandag den 29. marts 2010 .

Årsrapport med endelig dagsorden bilagt evt. forslag kan afhentes fra onsdag den 31. marts 2010 .

Bestyrelsen