Fællesrådets FU
Ordinært møde

Tidspunkt: 12/04/2010 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

FU-møde den 12. april 2010 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Åbent formøde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra 17 marts
4. Forretningsudvalgets rolle og arbejds-facon
5. Siden sidst
6. Nyt fra udvalgene
7. Kollektiv trafikplan. Herunder borgermøde og indsigelse
8. Økonomi
9. Stof til blad og web
10. Åben for tilføjelse
11. Evt.

link email