Fællesrådets FU
Ordinært møde

Tidspunkt: 19/05/2010 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

FU-møde den 19. maj 2010 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Åbent formøde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra 12. april
4. Forretningsudvalgets rolle (hvem sidder i de forskellige udvalg)
5. Siden sidst
6. Nyt fra udvalgene
7. Økonomi
9. Nyt stof til blad og web
10. Åben for tilføjelse
11. Evt.

link email