Møde om RULL-processen
i Mårslet

Tidspunkt: 3/06/2010 17:00
Sted: Børn & Unge, Grøndalsvej 2, Viby J
Arrangør: Børn & Unge, Århus Kommune

Torsdag 3. juni kl. 17.00-20.00 er borgere i Mårslet velkommen til at deltage i et møde om RULL-processen i område 7.

Formålet med mødet er, at en bred kreds af interessenter bidrager med deres syn på styrker og svagheder i området og på de enkelte skoler og institutioner i forhold til områdets vision.

Program:
17.00 Velkomst og rammesætning
Præsentation af RULL og områdevision for område 7.
De lokale ledere fortæller deres idéer til at omsætte visionen lokalt.

Gruppevis arbejde rundt om et kort over området med fokus på: hvad fungerer godt og mindre godt ift. områdevisionen og de seks principper for fremtidens børnebyggeri? og i
forlængelse heraf hvilke konkrete projekter foreslås?
Medbring gerne billeder fra skolen/institutionen

Let aftensmåltid

Gruppevis arbejde rundt om en plantegning af den enkelte skole/institution med fokus på: hvad fungerer godt og mindre godt ift. områdevisionen og de seks principper for fremtidens børnebyggeri? og i forlængelse heraf hvilke konkrete projekter foreslås?

Opsamling på aftenens kommentarer og orientering om den videre proces

20.00 Tak for i dag

Mødet finder sted i kantinen hos Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J

Hvis du er interesseret i at deltage, så giv besked til den leder, der har informeret dig om mødet. Ellers kan man tilmelde sig hos dagtilbudsleder Pia Thomsen, e-mail: pet@aarhus.dk.

Tilmeldingsfrist mandag 31. maj.

Vel mødt
Styregruppen for RULL i område 7

link email