Billeder fra Berlin
Lokalcenter Kildevang

Tidspunkt: 16/08/2010 14:00
Sted: Lokalcenter Kildevang
Arrangør: Lokalcenter Kildevang

Ina og Asger viser billeder fra Berlin, på Lokalcenter Kildevang,
Mandag d. 16 aug. kl. 1400