Fællesrådets FU
Ordinært møde

Tidspunkt: 16/06/2010 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

FU-møde den 16. juni 2010 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Åbent formøde kl 19.00
2. Forslag til dagsorden 16-6-2010
3. Godkendelse dagsorden
4. Godkendelse referat fra 19-5-10
5. Opfølgning på stiforbindelser i og omkring byen
6. Siden sidst.
7. Nyt fra udvalgene
Herunder nyt /oplæg fra visionsudvalg
8. Økonomi
9. Nyt stof til blad og web
10.Åben for tilføjelse
11.Evt.

link email