Fællesrådets FU
Ordinært møde

Tidspunkt: 11/08/2010 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

FU-møde den 11. august 2010 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Åbent formøde kl 1900
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat fra 16/6 2010
4. Siden sidst.
5. Kommunikationspolitik for Mårslet Fællesråd
6. Økonomi
7. Nyt fra udvalgene
8. Høring om spildevandsplan for Århus Kommune
9. Nyt stof til blad og web
10.Evt.

link email