Fællesrådets FU
Ordinært møde

Tidspunkt: 22/09/2010 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

FU-møde den 22/9 2010 kl. 19.00 - udsat fra 15/9

1. Åbent formøde kl. 19

2. Godkendelse af dagsorden. (Her er der åben for tilføjelser )

3. Godkendelse af referat fra 11-8-2010.

4. Siden sidst.

5. Forberedelse til møde med trafik og veje om anlægsprogrammet 2011.

6. Fremtidens by. Seminar den 13 nov. Testrup Højskole.

7. Nyt fra udvalgene
Herunder kommunikationspolitik .

8. Økonomi.

9.Nyt stof til blad og web

10. Evt.

link email