TMG ekstra generalf.
a.h.t. motionsafdelingen

Tidspunkt: 11/10/2010 19:30
Sted: HalHuset
Arrangør: TMG Hovedbestyrelse

Ekstraordinær generalforsamling i TMG
mandag 11. oktober kl 19:30 i HalHuset.

Dagsorden: Vedtægtsændringer a.h.t. motionsafdelingn.
Ordlyden af vedtægtsændringen kan ses nedenfor.

V.H.
Hovedbestyrelsen
Kurt Kirkedal Laursen.

------------------------------

På grund af de særlige vilkår, der gælder for TMG motion, undtages denne for vedtægternes § 8, således at afdelingen har selvstændig ret til at udarbejde budget og disponere over afdelingens midler. Afdelingen er dog forpligtet til at informere hovedbestyrelsen om dens dispositioner.
TMG motion undtages ligeledes for § 11 stk.4 og stk. 5.

Som følge af disse undtagelser kan TMG motion ikke få del i Reservefondens midler ( §12).

Standardvedtægterne for afdelinger under TMG gælder for TMG motion med undtagelse af § 1 og § 6, da TMG motion er en selvstændig juridisk enhed.

link email