Fællesrådets FU
Ordinært møde

Tidspunkt: 13/10/2010 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

FU-møde den 13. oktober 2010 kl. 19.00

1.Åbent Formøde kl 19,00
2.Godkendelse af dagsorden ( her er åben for tilføjelser )
3.Godkendelse af referat fra 22 -09-2010
4.Siden sidst
5.Nyt fra udvalgene.
Rask udvalg.
Oplæg om valgprocedure
Diskussion om etablering af regler for habilitet i fællesrådets forretningsudvalg.

Visions udvalget.
8320 i 2020.
Opfølgning.

Trafik udvalget.
Opfølgning på notat til trafikpriotering.

6. Økonomi
7.Nyt stof til blad og Web.
8. Evt.

link email