Obstrupvej ved kirken
21/12/2001

Er trafikken værst på Hørretvej eller Obstrupvej? Det behøver man ikke diskutere, det fremnår nemlig af tal, som nu er blevet tilgængelige på den nye Århus-portal www.aarhus.dk.
Den hårdest belastede vej i Mårslet er Obstrupvej sydøst for Testrupvej, dvs på strækningen mellem Testrupvej og svinget ved åen. I tekniske termer er strækningens belastning udtrykt ved en årsdøgntrafik på 4.100. Kort derefter følger Hørretvej (3.800), hvor der er målt nord for Obstrupvej - dvs i nærheden af vejen op til brugsen - samt Tandervej (3.500), hvor der er målt syd for Obstrupvej - ud for kiosken. Alle tre tal er målt i august 1999.
I den anden ende af spektret er Bedervej den klart mindst befærdede vej ud /ind af Mårslet.
Læs en sammenskrivning af tallene her - og find selv den samlede liste via www.aarhus.dk, søg først ind under "Trafik og rejser", dernæst under "privatbilisme" - se til sidst under "informations-links".

link