Cadeau til Mårslet -
21/12/2001

Århus Kommunes tilskud til fællesrådene i 2001 er netop offentliggjort, og Århus Kommune skriver i brevet til fællesrådene, at "fællesråd med højt aktivitetsniveau har fået den største stigning i deres tilskud". Det er derfor et skulderklap til Mårslet, at det suverænt største tilskud er tildelt Mårslet Fællesråd. I det hele taget må man sige, at Århus Syd er smukt repræsenteret, idet Mårslet har fået 25.500 og Beder-Malling-Ajstrup på andenpladsen har fået 24.500. Gennemsnittet for det årlige tilskud til fællesrådene ligger i år på godt 15.000 kr.
Mårslet har på Århus Kommunes fællesrådsseminar dette efterår slået til lyd for, at en større del af Århus kommunes budget skal tilfalde randområderne, og selv om vi naturligvis er glade for at have fået det største tilskud må det erkendes, at kommunens tilskud fylder foruroligende lidt i Mårslet Fællesråds økonomi. Vi vil derfor fortsat arbejde for, at den store frivillige arbejdskraft, der på forskellig vis ydes af borgergrupper, skal modsvares af et tilskud, som fylder så meget, at det reelt kan bruges til noget!

link