Ingen opsøgende lokaljournalistik
4/1/2002

Journalist Steen Bille, som i flere år har været redaktør på MårsletBladet og i et år også har været Århus Stiftstidendes mand i Mårslet, er netop fratrådt begge steder - og ingen af stederne har man fundet en afløser.
Det efterlader Mårslet uden opsøgende lokaljournalistisk dækning.
Begge steder søger man dog, på hver sin måde, at udfylde det nye tomrum.
Århus Stiftstidende søger i avisen i dag således en afløser for Steen Bille. Og på vegne af MårsletBladet fortæller den økonomiansvarlige Jacob Lind, at man også her søger en ny redaktør - især til at skrive ledere. Indtil han/hun er fundet, vil Jacob Lind opfordre folk bredt til at sende leder-forslag ind til bladet - og desuden "prikke" en række folk på skulderen med en konkret forespørgsel, om de vil medvirke.
Foruden Jacob Lind består bladgruppen omkring MårsletBladet af Hanne Salling Jensen og Kirsten Cramer. Disse to sidste vil fortsat redigere og sætte op det andet stof, der kommer ind til bladet. Kirken, skolen og TMG er faste store bidragydere.
Bladets årlige omsætning er på 160.000 kr. En del af indtægterne kommer fra annoncer. Også på denne del mangler MårsletBladet assistance.
Steen Bille har selv sagt de to "job" fra for at få mere tid til sit egentlige arbejde. Desuden beholder han sin post som formand for Mårslet Skoles Venner.

link