Søjlerne ved indgangen
10/10/2003

Som udløber af Skoleforvaltningens børnekulturprojekt iværksættes et lokalt børnekultursamarbejde, der indebærer, at indgangen til Mårslet skole bliver forskønnet. Projektet løber af stablen i efteråret 2003 - sikkert i november, mener skoleleder Bodil Hvid.

"Netop vejen ind til skolen er forbundet med mange forskellige indtryk og oplevelser, og fælles for Mårslets børn er, at de alle kommer her på et tidspunkt og har deres gang her i mange år, til de forlader skolen igen," hedder det i præsentationen af projektet.

Idéen er at give børnene på vej ind til skolen noget med fra det sted, de kommer - dvs fra en af børneinstitutionerne.
På murstenssøjlerne opsættes 10 kobberplader fra de 10 medvirkende institutioner. Hver plade indeholder en stregtegning, der kendetegner institutionen, samt den navn. Institutionerne udvælger blandt de mange forslag hver én tegning, der efterfølgende sendes til gravør, hvor tegningen bliver præget ned på en kobberplade.

Efterfølgende renoveres de gamle indgangssøjler med nye kobberhætter, lysfald og udskiftning af de gamle fliser på de buede halvmure. Ligeledes flyttes skilte mv. og beplantningen beskæres for at fremhæve "det nye" indgangsparti.

Projektet tænkes endvidere at kunne være kickstarter for en eventuel fortsat forskønnelse af skolevejen fra Testrupvej.

SFO og skolen har i fællesskab søgt og fået bevilliget midlerne til det "tværmagistratelige børnekulturprojekt". Det er fra samme børnekulturpulje, at SFO tidligere har modtaget støtte til etableringen af Kulturselskabet.

link