Fortov fra Hørretløkken til Præstegårdsvej
14/10/2003

Det ser nu ud til, at vi endelig langt om længe får etableret fortov fra rundkørslen ved Hørretløkken til Præstegårdsvej.
Da lokalplanen for Hørretløkken for flere år siden blev lavet, betingede Fællesrådet sig at der samtidig med etableringen af udstykningen skulle etableres fortov fra Hørretløkken til Præstegårdsvej så de "svage" trafikanter kunne komme til og fra Hørretløkken i sikkerhed.
Dette skete desværre ikke ved Hørretløkkens åbning og Fællesrådet har derfor flere gange rykket for en sikker adgangsvej.
I forbindelse med Kommunens budgetlægning for ca. 1 år siden blev vi lovet at fortovet ville blive bevilget og etableret i løbet af år 2003.
Vi har rykket Kommunens Vejkontor for at få bekræftelse på at fortovet bliver etableret i år 2003.
Kommunen har vist os kopi af skrivelse fra 10.6. til lodsejeren for den pågældende strækning om at fortovet vil blive etableret i år, og vi har senest den 22.9. fået skriftlig bekræftelse fra Vejkontoret at det meget tiltrængte fortov vil blive etableret i år. Vi har i fællesrådet været i kontakt med den pågældende lodsejer, for at få denne til at vise lidt velvillighed ved at acceptere fældning af bevoksning på strækningen, så det kunne lette kommunens arbejde, hvilket ville betyde at kommunen kunne komme hurtigere i gang. Men dette forsøg har været resultatløst, så uanset den pågældende lodsejers manglende velvillighed, har kommunen meddelt os, at arbejdet vil gå i gang i år.
Så lad os håbe at kommunen holder ord og at arbejdet bliver sat i gang i år, og at byens trafikanter vil vise hensyn over for de svage trafikanter på den pågældende strækning.

Mårslet Fællesråd/Jacob Lind