Ny teknik til indberetning
7/1/2002

Vandværket vil opfordre forbrugerne til at huske at meddele måleraflæsning, enten på tlf. 70264994 eller via mail på maarsletvand@mail.tele.dk .
Måleraflæsningen danner grundlag for årsopgørelsen for sidste år samt udregning af acontoopkrævning for i år.
Iøvrigt stiger prisen for 1 m3 vand med 0,45 kr. Dette skyldes stigning i vandafledningsafgiften til Århus Kommune. Den samlede pris for 1 m3 vand bliver kr. 27,43.
Desværre har vores tlf.service været ude af drift nogle timer d. 1.1.02 pga. fejl på serveren, men det skulle nu fungere igen iflg. Rambøll, der administrerer vores tlf.service.