Lokaleproblem på skolen -
2/2/2002

Da den nuværende skolebestyrelse tiltrådte for små fire år siden, stod skolen umiddelbart foran en tiltrængt ombygning. Troede man. For fire år siden havde skolen udsigt til vækst i elevtallet - nu falder det, og samtidig er det pædagogiske løft i form af bedre lokaler blevet borte.Der er sket en udvendig modernisering og en række miljøarbejder - det pædagoiske løft i form af fx et pædagogisk servicecenter har skolen imidlertid ikke fået.
Og behovet er ikke blevet mindre.
Derfor har skolebestyrelsen netop sendt et brev afsted til kommunen, hvori det påpeges, at selv om andre af kommunens skoler er i en fysisk stand, så disse kræver store ressourcer til reparation og vedligehold, så har også mindre nedslidte skoler som Mårslet brug for at følge med tiden - bl.a. at få et pædagogisk servicecenter (en modernisering af biblioteket) på et mere centralt sted på skolen, så det får mulighed for at blive integreret mere naturligt i skolens hverdag. Demed vil skolen blive i stand til at opfylde lovens krav. Og samtidig vil faget musik få mulighed for at flytte væk fra sin særdeles centrale placering på skolen og op i det nuværende bibliotek - hvor der så vil være mulighed for tiltrængt mere plads. Kun halvdelen af skolens musiktimer kan p.t. afvikles i musiklokalet.
Skolen fik i foråret 2000 på forvaltningens foranledning udarbejdet en grovskitse for skolens modernisering. Et par de store forandringer i denne lokaleplan i forhold til de nuværende lokalemæssige rammer på Mårslet Skole vedrører netop pædagogisk servicecenter og faget musik.
Skolebestyrelsen henviser til denne lokaleplan i sin henvendelse til kommunen.
"Vi mener, at mindre nedslidte skoler også må kunne tilgodeses med midler til helt nødvendige pædagogiske forbedringer," hedder det bl.a. i brevet.

link