Kandidater efterlyses
5/2/2002

Når skolebestyrelsen på Mårslet Skole torsdag 7. februar klokken 19.30 tager hul på aftenens opstillings- og informationsmøde i skolens kantine, mangler den stadig at finde et par kandidater til den nye bestyrelse, der skal vælges 7. marts hvis altså mødet munder ud i flere opstillingslister, som det skete for fire år siden.
Af bestyrelsens syv medlemmer genopstiller de kun de tre, mens fire andre stopper. Men indtil videre har kun to-tre kandidater meldt sig på banen, så skolebestyrelsen efterlyser yderligere et par stykker til det halvanden til to timer lange møde torsdag.
De, der vælges for de næste fire år, kommer til at arbejde med det der er hundredvis af børns hverdag. Arbejdet handler både om skolens målsætning og principper, om timetal og valgfag på klassetrinene, om samarbejdet mellem forældre og skole og om skolens budget.
Der vil også være gode muligheder for at tage aktuelle eller anderledes temaer op til diskussion i forældrekredsen, med skolens ledelse og lærerne.
Når byrådsmedlem Margrethe Bogner har budt velkommen, vil skolebestyrelsens formand Alice Sørensen fortælle om de senere års arbejde, inden skoleleder Bodil Hvid gennemgår alle formalia omkring valget 7. marts.
Derefter opstilles kandidater til en eller flere lister. Sidste frist for indlevering er 10 dage efter opstillings- og orienteringsmødet.

link