Lille fremmøde på skolen,
7/2/2002

18 mennesker ialt - deriblandt fem i embeds medfør og tre fra den afgående skolebestyrelse. Men dog 10 "nye" forældre. Sådan var fremmødet, da Mårslet Skole torsdag aften havde indbudt til orienterings- og opstillingsmøde i forbindelse med næste måneds valg til ny skolebestyrelse.
Det lave fremmøde til trods tegnede der sig på mødet dog konturen af en ny skolebestyrelse. Seks forældre meldte sig som interesserede i at stille op. Flere ventes at komme til i løbet af de kommende 10 dage. Det vil sige, at der vil blive afleveret mindst én liste på skolen, når fristen herfor udløber tidligt mandag morgen d. 18. februar. Såfremt der afleveres mere end én liste, afholdes der valg 7. marts.
Fra den afgående skolebestyrelse vides det kun med sikkerhed, at Birthe Jørgensen genopstiller. Hun har været formand for den afgående bestyrelse i dennes første periode og har børn i 2. og 8. årgang.
De øvrige, der allerede meldte sig på mødet torsdag aften:
Tine Legarth Iversen med børn i 2. og 5. årgang
Erling Sørensen med børn i 0. og 3. årgang
Johnny Odgaard med børn i 1., 7. og kommende 0. årgang
Jens Leth med børn i 2., 3. og kommende 0. årgang
Mona Lise Kirkegaard med barn i 0. årgang
Gruppen blev dannet uden den store dramatik. I præsentationerne blev der lagt vægt på emner som IT, faglighed og udfordringer for alle, at skolen er nyskabende, den gode dialog og glade børn, samt børnenes muligheder for at bevæge sig og bruge kroppen:
Den lille gruppe af forældre er åben for flere interesserede - bl.a. af den naturlige årsag, at der mindst skal vælges syv forældrerepræsentanter. Desuden skal der helst være nogle suppleanter, idet en fire-årig valgperiode næsten uvægerligt betyder udskiftninger.
Johnny Odgaard er gruppens kontaktperson, og interesserede kan henvende sig til ham - tlf. 8629 6213.
Desuden er interesserede velkomne til at henvende sig til skoleleder Bodil Hvid, som på grund af vinterferien bedst træffes på mail - dvs boh@aaks.aarhus.dk
Man kan også i vinterferien hente information og opstillingslister i SFO.

link