Naturen fik sin bog
25/10/2003

"Naturen .... hos os i Mårslet". Sådan hedder den bog, der i dag blev udgivet og fejret med en reception i Sognehuset i Mårslet.
Bogen husstandsomdeles i Mårslet i næste uge, og borgerne kan godt glæde sig til at få et dejligt værktøj i hænderne. Bogen kan bruges som guide til nogle naturområder, de færreste af os kommer i ret tit. Hvornår har du fx sidst været ude i Baronmosen (ud af byen via Nymarksvej)? Eller ude ad den del af Hovstien, der går fra Hørret op mod Jelshøj? For ikke at tale om Slugten, der ligger på højre hånd netop op mod Jelshøj ...
Mere kendte er nogle af de øvrige områder, som Naturpatruljerne har arbejdet med: Vilhelmsborg Skov, grusgraven i Langballe, engområderne nordvest for grusgraven og Giber Å m.fl.
Bogen gennemgår minutiøst, hvad man kan finde af dyr og planter i de ialt 10 områder rundt om Mårslet. Den er en slags "skelet, man kan bygge videre på," som projektets protektor, naturvejleder Jan Kjærgaard, udtrykte det i sin tale ved udgivelsen. Både han og flere andre af dagens gæster så den nye bog som en slags status i projektet.
Dvs: Alle forventer egentlig, at naturpatruljerne fortsætter og ad åre sætter endnu mere kød på beskrivelserne af og ejerskabet til naturen omkring os.
Ole Skou Rasmussen, planlægningschef i Århus Kommunes naturforvaltning, kaldte Mårslet for et "eksperimentarium for borgerinddragelse". Han fortalte således receptionsgæsterne, at der pt er tilsvarende projekter på vej i bl.a. Solbjerg, Tranbjerg, Lystrup/Elsted, Tilst/True og i Hasle.
Søren Højager fra Danmarks Naturfredningsforening hæftede sig ved, at borgerinddragelse i den almindelige politiske beslutningsproces først kommer, når embedsmændene har lavet et projekt, som politikerne har sanktioneret. Så sendes det til høring:
"Og så er det næsten umuligt at ændre i," som han konstaterede.
Han glædede sig derfor over, at både "systemet" og lodsejerne har været involveret fra starten af i Naturpatruljerne, og at man allesammen tilsyneladende har haft det sjovt, samtidig med at naturen er blevet sat på den politiske dagsorden:
"En situation, hvor alle vinder," konstaterede han.
Den nye bog er på 50 sider og illustreret med en række smukke billeder og tegninger.