Forældre søges!
30/10/2003

Skolebestyrelsen på Mårslet skole er i fuld gang med at planlægge en storstilet udskiftning af skolens legepladser/-arealer. Det er en langvarig proces, som vil ske gradvist over de næste 8-10 år.
Skolen har ikke mulighed for at sætte alle pengene af på én gang, derfor har legepladsudvalget besluttet at starte med at forbedre A-huset’s legeområde. A-huset er valgt, fordi skolen har fået påbud om at fjerne de bestående legeredskaber, og fordi legepladsudvalget har skønnet, at A-huset med de mindste børn dårligst kan undvære en legeplads.
Skolens pedel afgiver en del af sin have, så A-huset’s legeplads samtidig kan udvides. Det kræver imidlertid, at hegnet rundt om pedelboligens have graves op og flyttes. Hertil beder skolebestyrelsens forældrerepræsentanter skolens forældre om at bidrage. Det er dyrt at købe sig til alt.
"De penge, som det vil koste at flytte hegnet, kan gøre bedre gavn ved indkøb af nye legeredskaber, så vi hurtigst muligt igen kan tilbyde børnene i A-huset en spændende og ikke mindst sikker legeplads," skriver skolebestyrelsen i en henvendelse til forældrerådene i A-huset - dvs fra 0. til og med 3. klasse.
Forældrene bedes om i de respektive klasser at finde andre forældre, der kan og vil hjælpe med at få flyttet hegnet.
Arbejdet vil strække sig over to søndage: D. 9. november og d. 16. november, begge gange fra kl. 10-14.
Der er brug for…
En tømrer - der kan vurdere, hvordan opgaven bedst løses
En traktor - til at trække pælene op med – de er støbt ned i jorden
En stor vinkelsliber - til at skære de rustne bolte over med
Mange stærke hænder - der kan gå til hånde, hvor der er brug for det
Alle materialer indkøbes af skolen.
Tine Legarth Iversen er forælder i skolebestyrelsen. Det er hende, der koordinerer, og det er derfor til hende, man kan maile besked om hvem der deltager og med hvad.
Har forældre eller bedsteforældre eller personer helt uden tilknytning til skolen mulighed for og lyst til at deltage, vil det sikkert blive modtaget med glæde.

link email