En af de nye UMTS-antenner
31/10/2003

Hvad skal man lige bruge det til? Som Rikke Rosenkilde, Hørretvej 25 i Mårslet, siger:
"I princippet er det ikke vigtigt at se hinanden, når man
taler, man ved jo, hvem det er. "
Citatet stammer fra en avis, som 8. c på Mårslet Skole afslutter i dag. Rikke Rosenkilde er blevet interviewet af Martin Søndergaard og Kian Klenø, begge 14 år og begge to elever i 8.c. Avisen behandler forskellige vinkler på begrebet "Fagre nye verden", og der er artikler om så forskellige ting som stress, skateboard og mobiltelefoner - Kian Klenø og Martin Søndergaard har fokuseret på de master, mobiltelefonerne ikke kan klare sig uden.
Emnet er højaktuelt. By efter by forbyder man i øjeblikket opsættelsen af nye mobilmaster, hvor især den helt nye UMTS-mast er i kritikernes søgelys. UMTS-master giver adgang til lynhurtigt internet over mobiltelefoner. For f.eks. at kunne se hinanden under en mobilsamtale kræver det en UMTS-forbindelse.
Problemet er, at masterne ikke bare giver lynhurtigt internet - men at de måske også afgiver farlig stråling, som kan påvirke menneskets sundhed. Kritikere mener, at så længe denne sundhedsrisiko ikke er ordentligt afdækket, så længe bør man stoppe videre udbredelse af masterne. Andre mener, at masterne intet sundhedsproblem udgør i sammenligning med selve den telefon, folk frivilligt holder tæt op til hovedet.
En af disse UMTS-master er kommet op i al stilhed i Mårslet. Den sidder på den hvide, gamle møllebygning på Hørretvej 25A-B.
"Rikke Rosenkilde fortæller, at hun ikke selv har noget imod masten - hun ser den jo ikke. Og der er lavet rundspørge i området, hvor heller ikke andre har noget imod masten. Til gengæld er de også blevet lovet, at den ikke er værre end de gamle antenner, og at den bliver taget ned igen, hvis man finder ud af, at den er skadelig," fortæller Kian Klenø og Martin Søndergaard.
Læs deres artikel på dette link:
www.maarslet.net/nyheder/3G-antenne.htm

Den eneste anden mobilmast i Mårslet er en Telia-antenne på Bedervej 136.