Byparken venligt modtaget,
1/11/2003

Undertegnede og Poul H. Poulsen, fra Trafik- og byplanudvalget, var d. 29 oktober til møde på Århus Kommunes Vejkontor, hvor vi fremlagde planerne om "Bypark".
"Bypark" er det projekt vi vedtog på det seneste borgermøde om trafik. Det er et unikt projekt, som kombinerer hastighedsdæmpning med forskønnelse af området mellem kirken og Bomgårdshaven/Butikscenterområdet.
Projektet blev godt modtaget, men som det ofte er tilfældet, rejste det i første omgang flere spørgsmål end svar.
Da projektets fornemste opgave er at sikre skolevejen, blev vi enige om at revidere planen, så også vejstrækningen med fodgængerovergangen ved åen omfattes.
Det arbejder Poul nu på.
Hvordan projektet skal finansieres er et andet godt spørgsmål. Pengene sidder ikke løst, hverken ved Vejkontoret eller Naturforvaltningen, som er de naturlige samarbejdspartnere ved Århus Kommune. Vi må nok regne med at skulle finde andre samarbejdspartnere eller sponsorer. Det vil vi bryde vore hoveder med i den nærmeste tid.
Hvis du har gode idéer i så henseende, vil vi gerne høre dem.
Mårslet Fællesråd
Anne Worm