Valg til ungdomsskolernes
16/2/2002

Det er nu tid at finde repræsentanter til ungdomsskolebestyrelsen for Ungdomsskolen Århus Syd. Jf. vedlagte opslag fra avisen.
I Ungdomsskolen Århus Syd har vi valgt den struktur, at hvert af de tre lokalområder stiller med et bestyrelsesmedlem, så derfor efterlyser Mårslet Fællesråd interesserede personer.
Valgperioden er 4-årig, og interesserede kan henvende sig til mig (Lena Henriksen), der er næstformand i bestyrelsen i indeværende periode.
Dette opslag hænger dels på Brugsens opslagstavle (således at interesserede kan henvende sig), og fremføres som forslag på Fællesrådets repræsentantskabsmøde, samt sendes til web-gruppen.
Desværre har kommunen først nu orienteret om tidsfristerne, således at det er for sent at få med i Mårsletbladet.
Kontakt til: Lena Henriksen, tlf. 82 29 38 39.

link