Fredsvalg på skolen -
20/2/2002

Mårslet Skole får ikke, som traditionen elles foreskriver det, kampvalg til skolebestyrelsen. Da fristen for at indlevere kandidater til den kommende skolebestyrelse udløb i starten af denne uge, var der kun indkommet én liste. Det betyder, at de første syv på denne liste er valgt - og resten er suppleanter.
Den nye skolebestyrelse tiltræder 1. april. Den består af:
Tine Legarth Iversen, Langballevej 49
Erling Sørensen, Gyldenkronesvej 35
Johnny Odgaard, Langballevej 46
Jens leth, Langballevej 33
Mona LIse Kirkegaard, Gyldenkronesvej 12
Birthe Jørgensen, Tandervej 4 (eneste genganger fra den afgående skolebestyrelse)
Anne Hasselholm, Langballevænget 16
Suppleanter er:
Henrik Sørensen, Hørret Byvej 15
Søren Madsen, Langballevænget 100
Gitte Mikkelsen, Borrevænget 4
Orienterings- og opstillingsmødet tidligere på måneden var ikke just noget tilløbsstykke. 18 mennesker ialt deltog - deriblandt fem i embeds medfør og tre fra den afgående skolebestyrelse.
Det lavere fremmøde er ikke et lokalt fænomen. Situationen har været den samme overalt i landet og vil sandsynligvis medføre en politisk diskussion af skolebestyrelsernes kompetence og berettigelse.

link