Anne Worm ny formand
27/2/2002

Med 27 stemmer på Anne Worm, 16 på Robert Knudsen og 3 blanke tog Fællesrådets højeste myndighed, repræsentantskabet, sent tirsdag aften en klar beslutning om ny formand.
En halv times tid forinden talte samme forsamling med lige så meget uld i mund. Da stemte 13 for, at arbejdet med at omdanne Fællesrådet i retning af et Borgerråd skal fortsætte. 7stemte imod - mens 25 ikke ønskede at markere en holdning og derfor hverken stemte for eller imod.
Derfor er det næppe helt forkert at konkludere, at det især var valget af ny formand, der havde trukket folk af huse. 23 af Fællesrådets 54 foreninger var således repræsenteret på repræsentantskabsmødet. De foregående repræsentantskabsmøder har lidt af markant mindre fremmøde.
Afstemninger om valg til posten som Fællesrådsformand er da heller ikke hverdagskost i en frivillighedens verden, hvor det kan være svært at skaffe folk, der vil påtage sig større arbejdsbyrder.
Repræsentantskabsmødet bød i øvrigt på en fyldig beretning fra den afgående formand Finn Smerup - 27 minutter lang, som dirigent Ivan Dybvad oplyste bagefter - samt en handlingsplan for det kommende års arbejde i Fællesrådets forretningsudvalg. Dette ser markant anderledes ud efter gårsdagens valg. Ud over Finn Smerup trådte Ingelise Wendland ud, og Mogens Jakobsen ønskede ikke genvalg som aktiv 1. suppleant.
Ind i forretningsudvalget i stedet for Ingelise Wendland trådte på mange opfordringer Robert Knudsen, der kort forinden havde tabt valget til formandsposten.
1. suppleant er et nyt ansigt i foreningsarbejdet i Mårslet - advokat Kirsten Tolstrup, der bor på og driver advokatvirksomhed fra Obstrupvej.
Repræsentantskabsmødet bød i øvrigt kun på få egentlige debatter. Om Borgerrådet, hvis skæbne nu endnu en gang skal op i det nye forretningsudvalg. Om flagalléen, som har en lidt skrantende økonomi - her trådte Menighedsrådet til med en akut nødhjælp. Om HHJ og den manglende sti bag perron 2, som betyder usikker skolevej for mange skolebørn. Og om linjeføringen af stien mellem Tranbjerg og Mårslet. Her blev det karakteriseret som småligt af Frøkærparkens grundejerforening, at den ikke vil lægge sti til en løsning, som kan bringe den cyklende trafik på stien ud på Obstrupvej nærmere bymidten.
Endelig blev det nye forretningsudvalg opfordret til at holde et årligt møde med sine udvalg.
Mødet sluttede med en orientering fra miljøudvalgets formand, Else Marie Hulemose, om Naturpatruljerne, der sættes i gang på et møde 3. april.