Ny præst indsættes 10. marts -
1/3/2002

Der er nu sat navn på den nye assisterende præst i Mårslet Sogn. Det er 34-årige Jette Rosenberg Christiansen, som indsættes i Mårslet ved højmessen i Mårslet Kirke søndag den 10. marts kl. 10.
Jette Rosenberg Christiansen skal dele sin tid mellem Mårslet Sogn og Tiset Sogn. Tiset Sogn er for lille til en hel præstestilling - Mårslet Sogn for stor til en enkelt præstestilling. Løsningen har været at dele det nye embede i Tiset - der blev ledigt, da Inger Lundager Knudsen, tidligere sognepræst i Tiset og afløser i Mårslet, i efteråret 2001 fik en forskerstilling ved universitetet.
Tiset og Mårslet deler den nye præst i forholdet 75% - 25%. Det svarer nogenlunde til, at Mårslet Sogn har 4.000 indbyggere og Tiset Sogn 1.600. Sognepræsten i Tiset har i år 12 konfirmander - sognepræsten i Mårslet Sogn i år 70. Desuden har Mårslet et stort og stadig stigende antal ekstra aktiviteter, bl.a. kirkespil og sidste år et nyt konfirmand-initiativ.
Befolkningstallet i Mårslet Sogn er også steget stille og roligt i den tid, Hanne Davidsen har været præst. Det stigere yderligere en tak, når Hørretløkken bliver bebygget fra denne sommer. Den ekstra præstelige betjening, som det hedder officielt, har således været et stort ønske hos Hanne Davidsen i lang tid.
Jette Rosenberg Christiansen skal bl.a. have et hold af konfirmanderne og forestå en gudstjeneste i snit en gang om måneden samt de øvrige kirkelige handlinger, der falder i ugen op til - fx bryllupper og begravelser. Det betyder, at Hanne Davidsen får sin tid frigjort en uges tid om måneden til andet sognearbejde, fx husbesøg og dåbsforberedelse.
Efter indsættelsen, som foreståes af provst Knud-Erik Bager Jensen, er der kirkefrokost i Sognehuset. Menighedsrådet håber, at menigheden vil møde talstrækt op og deltage både i kirken og i arrangementet i Sognehuset.
Jette Rosenberg Christensen kommer fra tre vikariater i østjyske kirker.

link