Mårslet-borgere planter vejtræer
1/11/2003

Borgerne i Mårslet går nu selv i gang med at plante træer ved fire indfaldsveje til byen. Lørdag den 8. november er udnævnt til den store plantedag, og Miljøgruppen under Mårslet Fællesråd opfordrer til, at så mange som muligt møder frem og giver en hånd med.
Der skal plantes i alt omkring 40 træer, så der er brug for alle, såvel store som små, der møder op med en skovl eller spade.
Der er imidlertid ikke kun lagt op til en arbejdsom, men også en hyggelig dag.
Den lokale bodega Åstedet er sponsor på sandwichs til deltagerne, og SuperBrugsen giver øl og vand til maden.
Desuden giver Mårslet Bageri rundstykker til kaffen, når deltagerne starter med at mødes kl. 10.00 på Parkvæsnets plads, Mårslet Byvej 20.
Blandt de sikre deltagere er flere grupper af elever fra Mårslet Skoles 1. klasser. De har sammen med deres forældre meldt sig kollektivt til plantedagen.
Deltagerne opfordres til selv at medbringe termokander med varm drikke, i fald de får brug for noget at varme sig på i løbet af formiddagen.

Formålet med de nye træer er, at de skal markere grænsen mellem byen og det åbne land.
Projektet er blevet til i et vellykket samarbejde mellem de private lodsejere, der er så venlige at lægge jord til uden betaling, Århus Kommune, der via sin Grønne Pulje har betalt for træerne, og Fællesrådets Miljøgruppe, der har taget initiativ til og organiserer plantningen.
Næsten alle de nye vejtræer er Seljerøn, også kaldet Bornholmsk Røn. Det er et træ, der hører naturligt hjemme i Danmark, og som ved Mårslet plantes i små grupper ved bygrænsen ved Obstrupvej, Jelshøjvej, Langballevej og Bedervej. Ved bygrænsen ved Hørretvej plantes et enkeltstående træ af arten Vild Pære.

Som sagt er alle hjerteligt velkomne, og mødestedet er Parkvæsnets plads, Mårslet Byvej, lørdag 8. november kl. 10. Forventet afslutning omkring kl. 13.
Miljøgruppen vil gerne inden 3. november have tilmeldinger fra folk der vil deltage i plantningen. Men selv om man ikke fået meldt sig på forhånd, er man velkommen til at møde op. Medbring gerne graveredskaber og termokander med varm drikke til eget forbrug.
Man kan tilmelde sig og/eller få flere oplysninger hos Jørgen Brandt Andersen på tlf. 86 29 62 64 eller hos Else Marie Hulemose på mail hulemose@get2net.dk .

link email