Fællesrådet ramt
9/10/2003

Fællesrådets forretnings udvalg er p.t. ramt af et ret kraftigt mandefald.
Robert Knudsen har hele efteråret været på orlov af personlige årsager.
På mødet i går bag Kirsten Tolstrup om orlov, også af private årsager.
Jens Peter Engedal meddelte samtidig, at han helt ønsker at trække sig fra FU arbejdet, da hans arbejdspres ikke levner ham tid til det.
Dette betyder at suppleanterne Tina Vestergaard og Lars Kristian Kristiansen er rykket ind på ordinære pladser som FU medlemmer.
For de sidstnævnte er det ikke den store forandring, da FU har tradition for at suppleanterne altid er med ved møderne.
FU består altså nu af 6 personer på de ordinære pladser mod normalt 7. Vi overvejer om vi skal forsøge at suppplere os med en udefra, eller fortsætte med 6 personer frem til Repræsentantskabsmødet i februar.
Mårslet Fællesråd
Anne Worm

link