Tilmeldingsfrist på tirsdag
3/3/2002

Sidste tilmeldingsfrist til slut-seminaret i væreby/leveby nærmer sig. Tirsdag den 5. marts skal projektets koordinator, Anne Worm, have besked om, hvem der ønsker at deltage i seminaret. Det finder sted lørdag den 16. marts og vil bl.a. byde på:
en rapport fra de enkelte grupper under væreby/leveby
en oversigt over, hvad de mange penge er brugt til
præsentation af den eksterne evaluators rapport
Projektets oprindelige mål og idegrundlag var at sætte en udvikling igang, der ville kunne styrke det fælles liv i Mårslet - at hæve byen fra en væreby til en leveby, og at medvirke til at byen udviklede sig hen imod en fasttømret social enhed, med tætte sociale netværk, med en udpræget fællesskabsfølelse byens beboere imellem, og med en høj grad af frivilligt lokalt engagement.
På seminaret vil det også blive diskuteret, hvor projektets resultater/produkter fastholdes/videreføres og udvikles yderligere.
Tilmelding til seminaret foregår via projektets koordinator og den nyvalgte fællesrådsformand Anne Worm - telefon 86 29 90 52 eller e-mail: anne.worm@mail.tele.dk