Debat om IT i folkeskolen
9/3/2002

Interesserer du dig for de aktuelle diskussioner med hensyn til IT i skolen, er her et spændende tilbud, som netop er relevant for Mårslet. Bjarne Fosnæs, internetudvikler og formand for en skolebestyrelse i Nordjylland igennem 4 år kommer på besøg i byen - og lægger op til en diskussion omkring brugen af IT i folkeskolen, herunder:
- Hvordan kan IT være en del af elevernes hverdag i skole og hjem?
- Erfaringer fra andre steder
- Hvilke barrierer skal overvindes?
Bjarne Fosnæs er orienteret om både status på IT-området på Mårslet Skole, samt om Mårslet generelt og der vil således blive lejlighed til en diskussion med lokalt fæste, men med blik for de muligheder og løsninger, der anvendes andre steder.
Genlæs evt. inden mødet - hvortil der er gratis adgang - hvad forældrene sagde om Mårslt Skole og IT i brugerundersøgelsen for halvandet år siden - følg dette link.
Arrangementet på onsdag er hentet til Mårslet Skole af den netop afgående skolebestyrelse. Det kører under debat- og dialogprogrammet "Den Fælles Folkeskole", som hører hjemme under forældreorganisationen "Skole og Samfund".
Via kalenderen er der mere info om foredragsholderen - og du kan sende mail til ham ammesteds fra, hvis du vil bede ham tage et bestemt emne op til diskussion.