Programmet blev ændret,
14/3/2002

En debat- og diskussionsaften om IT på skolen onsdag kunne kun trække 10 tilhørere. Da mødet blev indledt kl. 19, besluttede aftenens gæst fra Nordjylland, Bjarne Fosnæs, derfor at lade det planlagte program blive i tasken og i stedet indlede en mere direkte diskussion om Mårslet Skole.
Det blev til en spændende aften med flere nye oplysninger til selv de, der troede, at de kendte skolen rimeligt godt. Således fortalte Bjarne Fosnæs, som havde studeret Mårslet Skoles IT-tal på forhånd, at skolen er langt bedre kørende maskinmæssigt end de andre skoler, han har besøgt i foredrags-øjemed. Skolen har også sat ekstra ressourcer af til at køre lærerne ekstra hurtigt igennem et pædagogisk IT-kursus. Det forventes at bringe mulighederne for læring via IT i fokus - frem for at søgelyset alene er på selve maskinerne, hvor store de er og hvem der kan mest med dem.
I den afgående skolebestyrelses brugerundersøgelse var IT et område, hvor forældrene markerede en tydelig utilfredshed. 43 % svarede således, at de ikke syntes, der i tilstrækkeligt omfang blev anvendt IT i undervisningen - samtidig markerede forældrene det som et meget vigtgt spørgsmål.