Et lokalt vandværk i Mårslet
14/3/2002

Vandværket i Mårslet er ikke stort - men det er heller ikke udtryk for en lokal-patriotisk "stokrose-romantik".
Det slog formanden for vandværket i Mårslet, Willy Tang, fast på torsdagens generalforsamling i Mårslet Vandværk.
Udtrykket "stokrose-romantik" er lanceret af en professor i vandforsyningsteknologi. Han mener, at vandværker skal have en størrelse på 20-30.000 forbrugere for at kunne magte den opgave, der er primær for et moderne vandværk: At levere vand af en god kvalitet og til en fornuftig pris.
"Det kan vi naturligvis ikke være enige med ham i, da vi ved, at den private vandforsyning leverer vand af samme kvalitet og som oftest til en lavere pris end den kommunale vandforsyning," sagde Willy Tang i sin beretning til generalforsamlingen.
Mårslet Vandværk forsyner kun 1300 husstande med vand.
Formanden for vandværket noterede sig i øvrigt i sin beretning, at Mårslet ligger oven på et drikkevandsreservoir, som vi skal passe godt på. "Grundvandet er godt beskyttet, men det betyder ikke, at vi blot kan bruge sprøjtemidler, som det passer os. Vi skal passe på det gode grundvand, der er under os. Så brug håndkraft, når ukrudtet skal ryddes af vejen, og forfald ikke til den lette løsning med brug af sprøjtemidler."
Willy Tang benyttede lejligheden til at beklage et par dårligt timede uheld i årets løb: Tidligt om morgenen og sidst på eftermiddagen juleaften. "Begge afbrydelser var af kortere varighed, og de forbrugere, der ringede, tog det med godt humør. Det er hændelser, vi gerne havde været foruden, men teknik fejler engang imellem," mente han:
Alligevel installerer vandværket alarmanlæg i år, så der hurtigt kan gribes ind over for tekniske problemer.
Vandværket opfordrer som sædvanligt forbrugerne til at aflæse vandmåleren regelmæsigt. Der kan komme en stor og dyr overraskelse, hvis der sker et brud på en vandledning i huset, og det ikke bliver opdaget hurtigt. Det er sket nogle gange i det forgangne år.

link