Miljødiplom til skolen på tirsdag -
15/3/2002

Mårslet Skole får på tirsdag - som den første af de 52 folkeskoler i Århus Kommune - det grønne diplom. I den anledning får skolen en lang række officielle gæster, bl.a. rådmanden og forvaltningen. De store aviser har også meldt deres ankomst.
Miljødiplomet gælder for et år ad gangen, og det gives for at have igangsat miljøaktiviteter både på det pædagogiske, på det administrative og på det tekniske område.
På det pædagogiske område er det især A-huset med 0.-3. årgang, der har fået miljøet på dagsordenen. Klasserne har på skift den grønne stafet og laver fx små fremvisninger af grønne råd til morgensang.
6.-klasserne i B-huset står desuden for en køkkenhave i et stort bed ud for hjemkundskabslokalet. Det sker i samarbejde med hjemkundskabslærerne.
På det administrative område er der lavet en såkaldt "sort mappe" med detaljerede beskrivelser af skolens miljøarbejde. Da skolen første gang blev vurderet med henblik på at få miljødiplomet, gik det ikke igennem, manglede der fx nogle beskrivelser på det administrative område. Det var fx ikke nok bare at notere sig, at skolen indsamler og bortskaffer gamle batterier - der skulle stå, hvem der gør det og hvorhen, så miljøarbejdet ikke afhænger af enkelte personer, men er beskrevet i detaljen. Dermed kan andre personer - evt. også andre skoler - overtage det eller hente inspiration.
På det tekniske område er der investeret 600.000 kr. i energibesparende foranstaltninger. Af disse har skolen selv investeret 200.000 kr. Andre 200.000 kr. blev ydet i tilskud fra EU, de sidste 200.000 kr. fra kommunen.
Diplomet overrækkes på tirsdag. Den nye skolerådmand, Torben Brandi, kommer sammen med skoleforvaltningens direktion, et af Århus Kommunale Skolevæsen nedsat Miljøråd med 12 personer, konsulentfirmaet EnergiPlan, som har samarbejdet med skolen i et par år, samt repræsentanter for Fællesrådet, TMG og skolebestyrelserne - både den gamle og den nye.
Overrækkelsen sker i hallen, hvor der er planlagt en lang række aktiviteter. Der skal således køre et show med billeder fra de grønne pædagogiske aktiviteter, og 3. c opfører månedens grønne råd, som de normalt fremvises i A-huset. En af skolens musiklærere opfører også "Den lille anemone".
Gæsterne vil også få fremvist nogle af de grønne aktiviteter af en af skolens grønne lærere, Karen Knudsen. Rundturen starter i SFO's nye grovværksted og slutter i gården mellem fysiklokalet og C-huset, hvor der både er lagt 500 blomsterløg og plantet en 1000-års eg.
Arrangementet ventes at starte kl. 10.30 og slutte kl. 11.30.
Andre Århus-skoler vil få miljødiplomet i nær fremtid.

link